stationery

Pasją Pana Andrzeja jest również historia i tradycje ułańskie, zwłaszcza z okresu drugiej RP. Jako Oficer Ochotniczej Kawalerii, czynnie uczestniczy w rekonstrukcjach historycznych organizowanych przez Stowarzyszenie „Patria Polonia”, którego jest aktywnym członkiem od wielu lat. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych

- Barykada Płocka

- Bitwa pod Ratowem

 W 2011r P. Chmielewski został odznaczony medalem pamiątkowym przez Starostę Płockiego Piotra Zgorzelskiego za postawę patriotyczną i działalność społeczną.