stationery

"Marzenia się spełniają"

W związku z dużym zainteresowaniem jeździectwem i nauką jazdy konnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Słupno, pasjonaci i miłośnicy koni podjęli decyzję o zawiązaniu klubu sportowego. (Lipiec 2012r.) 15 osób stało się członkami założycielami klubu i zobowiązali się aktywnie działać w celu upowszechniania jeździectwa i dostępności nauki jazdy konnej dla wszystkich . Cele i zadania w Statucie klubu.

Jazda konna jest wyjątkowo drogim sportem, wręcz elitarnym, przez co niedostępnym dla wszystkich chętnych, Starając się o dofinansowanie zajęć nauki jazdy konnej , chcemy zmniejszyć koszty który musiałby ponieść indywidualny  odbiorca., udostępnić jeździectwo bez względu na zasobność finansową rodziny..

W 2013r. planujemy starać się o dofinansowanie i  pozyskać środki z :

- Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz sportu i rekreacji

- Starostwa powiatowego w Płocku

- Urzędu Gmin Słupno i Bodzanów

- środki Ministra Sportu i Wojewody Mazowieckiego

- z Unii Europejskiej w ramach POKL

- od darczyńców ( osoby indywidualne i firmy)

 

Osoby, którym nie obca jest nasza idea i identyfikują się z naszym mottem, mogą wesprzeć klub w postaci finansowej ale również rzeczowej – sprzęt do jazdy konnej, ubiór, sprzęt fotograficzny do obsługi klubu.