stationery

W 2011r. właściciel stajni rozpoczął współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie, użyczając swoich zasobów stajni do realizacji działań prospołecznych, w ramach realizowanych projektów z Unii Europejskiej PO KL.

W okresie 2011- 2012r,na terenie stajni odbywały się:

- warsztaty szkoleniowe dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

- zajęcia z hipoterapii

-spotkania integracyjne dla rodzin objętych programem asysty rodziny

- nauka jazdy konnej dla dzieci z powyższych rodzin

- szkolenia dla wolontariuszy

- zajęcia integracyjne dla uczestników wizyt studyjnych wizytujących GOPS w Słupnie

- spotkania robocze nowopowstałej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”